Werkwijze en soorten onderzoek

soorten onderzoekLoop je al een tijdje rond met vragen over de gang van zaken in jouw organisatie? Mis je belangrijke informatie over jouw werkgebied om verder te kunnen? Afhankelijk van jouw vragen of informatiebehoefte zal Emcuview passende oplossingsmogelijkheden voorleggen.

In een uitvoerig en volledig vrijblijvend gesprek gaan we samen dieper in op vraagstukken (zorgen) binnen en/of buiten jouw organisatie. Vervolgens ontvang je een helder voorstel op papier met een oplossing die uitvoerig beargumenteerd is. Van daaruit starten we samen een onderzoek waarmee jij de antwoorden en informatie ontvangt die zo hard nodig zijn.

Soorten onderzoek

Emcuview Solutions biedt verschillende soorten onderzoek aan:

Interviews (kwalitatief)

Er kunnen interviews aangeboden worden op groepsniveau, maar ook individuele interviews zijn mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek of een winkel(gebied)onderzoek.

Telefonisch, schriftelijk en online (kwantitatief)

Afhankelijk van de onderzoeksgroep, onderzoeksvraag, gevoeligheid en bereikbaarheid kan er ook gebeld of gemaild worden of brieven worden verstuurd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klantenonderzoek, communicatieonderzoek of consumentenonderzoek.

Observaties

Met observaties wordt het gedrag van consumenten op de voet gemonitord. Denk hierbij aan Mystery Guests en Mystery Checks waarbij het klanten-aankoop-pad volledig doorlopen wordt en de ervaring en gevoelsbeleving worden nagegaan.

Delen van onderzoek of deskresearch

Ook staat Emcuview Solutions voor je klaar bij onderdelen van een totaalonderzoek of deskresearch. Bij het Customer Power Model wordt de kracht van jouw organisatie weergegeven en gemeten aan de prestaties van je organisatie. Aan de hand van een stappenplan wordt zichtbaar duidelijk waar jouw organisatie om gewaardeerd wordt en welke onderdelen verbeterd kunnen worden.

Bekijk hier alle onderzoeken van Emcuview Solutions.